Correctie van een hangend ooglid (Ptosis)

Alles wat u hierover moet weten

De oogarts heeft bij u een bovenooglidcorrectie geadviseerd omdat u een hangend bovenooglid heeft. Op deze pagina leest u meer over de oorzaken van overmatige huid bij de oogleden en de behandeling.

 

Hangend bovenooglid

In het bovenooglid loopt een spier die het ooglid omhooghoudt. Een hangend ooglid wordt meestal veroorzaakt doordat de spier geleidelijk loslaat van het ooglid of slapper wordt. De belangrijkste oorzaak is veroudering. Op jongere leeftijd kan de spier ook loslaten. Meestal wordt dit veroorzaakt door het langdurig dragen van harde contactlenzen. Andere, zeldzame oorzaken zijn onder andere een spierziekte of een ernstige oogontsteking.

Bij de bovenooglidcorrectie wordt onder plaatselijke verdoving via een kleine snee in het bovenooglid de spier weer vastgezet of strakker gemaakt. Als het nodig is wordt overtollige huid in het bovenooglid verwijderd.

De voorbereiding

Vanaf twee weken voor de operatie mag u bij eventuele pijnklachten alleen paracetamol gebruiken. Andere pijnmedicijnen kunnen bloedverdunnend werken en dit kan leiden tot meer risico’s tijdens de operatie. Als u bloedverdunnende medicijnen gebruikt moet u dit melden aan de oogarts. De oogarts zal een afweging maken van de risico’s van het stoppen van de bloedverdunners en dit met u bespreken. Indien nodig wordt dit overlegd met de arts die dit middel heeft voorgeschreven of wordt het tijdelijk stoppen via de trombosedienst geregeld.

Na de operatie moet u uw oogleden direct koelen. Wij raden u daarom aan om voor de operatie ijsblokjes te maken of kleine zakjes met spliterwten thuis alvast in de vriezer te leggen. Hiermee kunt u uw oogleden koelen na de operatie. Leg echter altijd een dun zakdoekje of papieren tissue tussen op uw huid en de ijsblokjes of bevroren spliterwten. Nooit direct op de huid koelen. 

 

Operatie technieken

In Oog op Zuid hanteren we twee operatietechnieken: een uitwendige techniek en een inwendige techniek. De inwendige techniek kent twee varianten: een variant met een oplosbare hechting en een variant zonder een hechting. In overleg met uw oogarts wordt besloten welke techniek het beste geschikt is voor u.

 

 • Reinsertie van de m. levator palpebrae

Bij deze uitwendige techniek wordt een snede gemaakt aan de buitenkant van het ooglid. Nadat de huid geopend is, wordt de aanhechting van de pees van de levatorspier opgezocht en losgemaakt van de bindweefselplaat in het bovenooglid. Tijdens de operatie merkt u dat er licht door het ooglid heen schijnt. Met een oplosbare hechting wordt de pees van de levatorspier vastgehecht aan de bindweefselplaat. De oogarts zal tussentijds vragen uw oog te openen, zodat hij/zij de hoogte van het ooglid kan beoordelen. De wond wordt gesloten met een doorlopende hechting. We gebruiken hiervoor geen zelfoplossend hechtmateriaal, omdat het dan langer duurt voordat het litteken mooi genezen is.

 • Muller Muscle Conjunctival Resection (MMCR)

Bij deze inwendige techniek wordt een snede gemaakt aan de binnenzijde van het ooglid. De voordelen zijn dat er geen uitwendig zichtbaar litteken is en de operatietijd aanzienlijk korter is. Na verdoving van het bovenooglid wordt een klemmetje geplaatst aan de binnenzijde van het ooglid. Er wordt een doorlopende hechting geplaatst en het ooglid wordt ingekort aan de binnenzijde. Hierbij wordt een afgemeten hoeveelheid (enkele milimeters) slijmvlies (conjunctiva) en spier (musculus muller) verwijderd. Hierna wordt een doorlopende hechting aan de binnenzijde geplaatst welke van zelf na enkele weken oplost. Er wordt een bandagecontactlens geplaatst om het hoornvlies te beschermen. Na enkele dagen tot een week wordt deze contactlens verwijderd. Tevens krijgt u beschermende antibiotische oogdruppels. 

 

 • Sutureless Muller Muscle Conjunctival Resection (MMCR)

Deze techniek is de nieuwste operatie techniek voor een hangend bovenooglid. Hierbij wordt na het plaatsen van het klemmetje aan de binnenzijde van het bovenooglid géén doorlopende hechting geplaatst, maar het weefsel aan elkaar vastgemaakt middels het dicht schroeien met een speciaal fijn pincet. De voordelen van deze variatie op de MMCR zijn: Een snellere operatie, geen last hebben van de hechting en er is geen bandagelens nodig.

 

De operatie

U meldt zich op de dag van de behandeling in de kliniek. De doktersassistent brengt u naar de behandelkamer. Uw gezicht wordt gereinigd met jodium of een alternatief als u allergisch bent voor jodium. U krijgt steriele doeken over u heen, maar uw gezicht wordt niet afgedekt. De oogarts tekent met een viltstift op de oogleden de plaats van de snede aan. Daarna verdooft de oogarts de huid met enkele injecties. Deze injecties kunnen wat pijnlijk zijn. De oogarts vraagt u tijdens de operatie uw ogen te openen, zodat hij de hoogte van het ooglid kan controleren. De hoogte van het ooglid kan dan nog aangepast worden. De huid wordt gehecht met een dunne hechting. Doordat het litteken in de natuurlijke huidplooi van het ooglid valt, is het, na genezing, bijna niet zichtbaar. De wond wordt gehecht met een niet-oplosbare hechting omdat het litteken dan mooier geneest.

U voelt weinig of niets van de operatie. Tijdens de operatie merkt u dat er licht door het ooglid heen schijnt. De duur van de behandeling is sterk afhankelijk van welk type behandeling wordt gekozen ter correctie van uw ptosis. Meestal bent u wel binnen 1,5 uur klaar indien beide ogen worden geopereerd.

 

Na de operatie

Na de operatie krijgt u minimaal 15 minuten een koud kompres op het ooglid om het te koelen. De oogarts of de doktersassistent controleert of er geen nabloedingen zijn. Wanneer alles goed is, kunt u naar huis. U krijgt geen verband op de ogen.


Het kan zijn dat u na de operatie wazig ziet. Dit is normaal en trekt vanzelf weer weg. 
Als de verdoving is uitgewerkt, kunnen de oogleden gevoelig worden. U mag daar een paracetamol voor innemen. De oogleden zijn de eerste week blauw en gezwollen. U wordt geadviseerd om de eerste twee dagen regelmatig uw oogleden te koelen met een ijskompres. Dit helpt tegen de blauwe plekken en gezwollen oogleden. Soms zakken de blauwe plekken naar de wangen. Dit is normaal, de zwelling en de blauwe plekken trekken geleidelijk weg. Na een week zijn de blauwe plekken al aardig afgenomen en na twee weken zijn de blauwe plekken grotendeels verdwenen. Na een week kunt u littekencrème gaan gebruiken voor de genezing van de wond.


Wij adviseren u de eerste twee dagen rustig aan te doen, dus niet te sporten of zwaar te tillen. 
Enige afscheiding uit de wond is normaal. Dit kunt u verwijderen met een schone zakdoek of een gaasje. Korstjes kunt u verwijderen door het ooglid met een vochtige, schone zakdoek of gaasje heel voorzichtig te deppen.

 

Hechtingen verwijderen

De hechtingen worden na vijf tot zeven dagen verwijderd op de polikliniek Oogheelkunde. U krijgt hiervoor een afspraak.

 

Complicaties

Verreweg de meeste mensen zijn tevreden met het resultaat. Zoals bij alle ingrepen kunnen ook bij een operatie aan de bovenoogleden onverwachte complicaties optreden. De volgende complicaties kunnen voorkomen:

 

 • Te hoog of te laag hangend bovenooglid of een afwijkende vorm van het ooglid

Soms kan na de operatie het ooglid te laag of te hoog staan of wijkt de vorm van het geopereerde ooglid af van het niet-geopereerde ooglid. Door de verdovingsvloeistof en bloedingen tijdens de operatie kan de oogarts soms niet de juiste hoogte van het ooglid bepalen. Er kan dan een vervolgoperatie nodig zijn om de hoogte van het bovenooglid te herstellen.

 

 • Zwelling van het ooglid en ongevoeligheid van de ooglidrand

De ooglidcorrectie leidt tot een tijdelijke verslechtering van de lymfeafvoer, waardoor een deel van het ooglid na de operatie dikker is. Dit verdwijnt geleidelijk, maar het duurt vaak een paar maanden voor het ooglid volledig normaal is. Dit geldt ook voor het gevoel in het ooglid. Tijdens de operatie worden de zenuwen in de huid doorgesneden. Ook dit herstelt zich na een paar maanden.

 

 • Littekens

Littekens zijn niet alleen het gevolg van de operatietechniek, maar ook het gevolg van de reactie van de huid op de operatie. Wanneer wonden bij u mooi genezen, heeft u meer kans dat het litteken mooi geneest. Stoppen met roken bevordert een mooie genezing. Pas na een jaar is het definitieve eindresultaat zichtbaar.

 

 • Het bovenooglid van het andere oog gaat hangen

In 10% van de operaties waarbij één ooglid is geopereerd gaat na de operatie het andere bovenooglid hangen. De spieren in beide bovenoogleden worden vanuit de hersenen aangestuurd. Als er één bovenooglid hangt gaan de spieren in beide bovenoogleden harder werken. Als uw andere ooglid gaat hangen kan er een operatie aan het andere bovenooglid gedaan worden.

 

 • Zandgevoel en irritatie van het oog door uitdroging

De eerste maanden na de operatie kan het voorkomen dat uw oogleden nog niet volledig sluiten doordat er stukjes huid en spier uit het bovenooglid zijn verwijderd. Dit kan pijnlijk zijn of het gevoel geven dat er zand in het oog zit. Het kan behandeld worden met kunsttranen.

 

 • Minder gaan zien

Na een correctie van een hangend ooglid kan de vorm van het hoornvlies veranderen. Door de verandering in vorm van het hoornvlies kan de bril- of contactlenssterkte veranderen.

 

 • Nabloeding

Zeer zelden kan er na een ooglidoperatie een nabloeding optreden. Het is normaal dat er na de operatie wat wondvocht of een paar druppels bloed uit de wond komen. Deze kunt u wegdeppen. Mocht er een bloeding uit de wond ontstaan, drukt u dan 15 minuten met een steriel gaas of schone zakdoek tegen de wond. Meestal stopt de bloeding hiermee. U moet contact opnemen met Oog op Zuid als:

de bloeding niet stopt; er een forse zwelling op het bovenooglid komt of als het oog begint uit te puilen.

 

 • Infectie

Infectie van de wond is een uiterst zeldzame complicatie. Mocht u merken dat de wond of het bovenooglid rood, pijnlijk, warm en wat dik wordt, neemt u dan contact op met ons op.

 • Kosten

Een ptosiscorrectie wordt meestal niet door uw zorgverzekering vergoed.

U kunt navraag doen bij uw verzekering over eventuele vergoedingen.

Neemt u voor een actuele prijsinformatie contact op met Oog op Zuid Oogkliniek.

 

Verhinderd

Bent u op het afgesproken tijdstip verhinderd, bel dan zo snel mogelijk (uiterlijk 24 uur voor de afspraak) Oog op Zuid om uw afspraak af te zeggen of te verplaatsen. Dit kan op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 08.30 – 17.00 uur op telefoonnummer 010-3168870. In uw plaats kan dan een andere patiënt geholpen worden.  

 

Vragen
Als u na het lezen van deze informatie nog vragen heeft, kunt u telefonisch contact opnemen met Oog op Zuid, Oogkliniek.

 

Het belangrijkste op een rijtje

 • De gemiddelde wachttijd bedraagt <2 weken.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 8870

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team