Organisatiestructuur

Alles wat u hierover moet weten

Organisatiestructuur
Oog op Zuid bestaat uit een stichting en BV-structuur. De Stichting Oogheelkunde op Zuid draagt de verantwoordelijkheid voor de afspraken met de verzekeraars, de continuïteit, de kwaliteit en de veiligheid van de zorg. Oogheelkunde op Zuid BV is de kliniek “Oog op Zuid Oogkliniek” aan de Herenwaard 40 in Rotterdam. Hier vinden de fysieke behandelingen van patiënten plaats.

Bestuursorganen
De Stichting wordt bestuurd door de Raad van Bestuur en daar wordt toezicht op gehouden door de Raad van Toezicht.

Raad van Bestuur (RvB)
De RvB heeft de uiteindelijke verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen van de organisatie. Ze is verantwoordelijk voor de strategische leiding van een onderneming, de financiële opvolging en de relatie met partners.

Samenstelling
De huidige RvB bestaat uit de volgende personen:
Dhr. drs. L.J. (Leo) Noordzij 
Dhr. dr. W. (Willem) Maat
Dhr. drs. L.P. (Leon) Ramp

De RvB wordt in de dagelijkse gang van zaken bijgestaan door:
Mw. K. Vissers – De Moor, Zorgmanager OOZ

Raad van Toezicht
De RvT van Stichting Oogheelkunde op Zuid houdt toezicht op het algemeen beleid dat de RvB voert. Naast het toezicht houden op het besturen door de RvB heeft de RvT ook een adviesrol (raadgever en klankbord) en een werkgeversrol.

De RvT bestaat uit drie personen en is een onafhankelijk orgaan. De leden zijn, buiten hun toezichthoudende rol, op geen enkele manier verbonden aan Oog op Zuid Oogkliniek BV. Alle leden hebben een brede achtergrond. Zo hebben ze bijvoorbeeld bestuurlijke expertise en/of ervaring in de wetenschap zorg. Hierdoor kunnen zij hun taak adequaat invullen. De nevenfuncties van de RvT worden jaarlijks gemeld in digiMV (www.jaarverslagenzorg.nl )

De RvT houdt zich onder meer bezig met het bespreken c.q. goedkeuren van de volgende dossiers: strategische koers, evaluatie van beleid, kwaliteit van de zorg, jaarrekeningen, exploitatiebegrotingen en rapportages over financiële resultaten. Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ook taken op het gebied van investeringen, nieuwbouw- en renovatieplannen, samenwerkingsverbanden en beleidsplannen.

Samenstelling
De huidige Raad van Toezicht bestaat uit de volgende personen:
– Dhr. dr. M.P Freericks
– Mw. L. Fransen- Leijs
– Mw. C.F. Goldman- Corbeij

Het belangrijkste op een rijtje

  • De Raad van Toezicht houdt toezicht op het algemeen beleid en zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de geleverde zorg.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 8870

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team