Meldcode Huiselijk Geweld

Alles wat u hierover moet weten

Meldcode huiselijk geweld
Sinds 1 juli 2013 zijn zelfstandige beroepsbeoefenaren op grond van de Wet verplicht de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling te hanteren.

Artsen zijn bij signalen van mishandeling en geweld verplicht gebruik te maken van de meldcode, hoewel een melding doen niet altijd verplicht is. Per 2 juli 2018 is de Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld uitgebreid met een afwegingskader. Dit afwegingskader helpt artsen met het maken van een beslissing om wel of niet te melden. Het gebruik van dit afwegingskader is per 1 januari 2019 verplicht.

Oog op zuid gebruikt de 5 stappen van de meldcode bij een vermoeden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

De vijf verplichte stappen van de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling:

  1. In kaart brengen van signalen
  2. Overleg met collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis 
  3. Gesprek met cliënt
  4. Wegen van het geweld of de kindermishandeling, bij twijfel altijd Veilig Thuis raadplegen
  5. Beslissen: hulp organiseren of melden

Het belangrijkste op een rijtje

  • De 5 stappen van de meldcode volgens het ministerie van Volksgezondheid, Sport en Welzijn

Wilt u graag meer weten?

Bij vragen kunt u contact opnemen via:

Telefoon
010 – 316 88 70

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team