Patiëntenparticipatie

Alles wat u hierover moet weten

Toelichting
De cliëntenraad of patiëntenraad is een wettelijk verplicht (WMCZ) onafhankelijk adviesorgaan. Deze raad zou de belangen moeten behartigen van alle cliënten, volgt het beleid van de organisatie kritisch en houdt daarbij de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten goed in de gaten. Daar in een ambulante setting het zeer moeilijk is een geïnteresseerde cliëntenraad op te tuigen is ervoor gekozen op andere wijze de cliënten te betrekken bij de totstandkoming en navolging van beleid.

Patiëntenparticipatie
Oog op Zuid Oogkliniek heeft met name te maken met kortdurend patiëntencontact. Dit maakt het lastig om patiënten te binden aan de kliniek met betrekking tot een cliëntenraad. Omdat wij de input van onze patiënten van groot belang achten hebben we gekozen voor een laagdrempelige manier om informatie te verkrijgen. In onze wachtkamer is een ideeënbus geplaatst waarin patiënten (eventueel anoniem), zowel positieve als opbouwende berichten kunnen achterlaten. Maandelijks worden deze berichten beoordeeld en waar nodig zullen we actie ondernemen. Als u uw telefoonnummer of emailadres achterlaat, kunnen we u van een reactie voorzien.

Clientervaringen worden meegenomen door het management in het optimaliseren van verantwoorde en veilige zorgverlening. Patiënten kunnen zich ook vrijwillig aanmelden voor een gesprek door het sturen van een email aan administratie@oogopzuid.nl.

Het belangrijkste op een rijtje

  • Wij nodigen u uit om uw mening te geven.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 8870

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team