Duurzame oogheelkunde

Alles wat u hierover moet weten

 • Duurzame Oogheelkunde
  Binnen Oog op Zuid Oogkliniek hebben wij als doel om te kunnen verduurzamen waar wij maar kunnen. Dat doen wij niet alleen, maar in samenspraak met het Nederlands Oogheelkundig gezelschap (NOG). Binnen het NOG is de Projectgroep Duurzame Oogheelkunde (PGDO) een specialisme-overstijgende projectgroep betrokken bij de verduurzaming van de oogheelkundige zorg.

Doelstelling
De PGDO streeft naar het verduurzamen van alle processen binnen de Nederlandse oogheelkundige praktijk. Deze doelstelling is gebaseerd op de Green Deal Duurzame Zorg welke in 2020 mede is ondertekend door het NOG. Concreet streeft de projectgroep naar:

 • reductie van uitstoot van broeikasgassen
 • zuiniger en circulair gebruik van grondstoffen
 • minder medicijnresten in het grondwater
 • een gezonde leefomgeving voor patiënt en zorgmedewerker

De projectgroep wil deze doelen bereiken door informatievoorziening en adviesontwikkeling, met in achtneming van de huidige richtlijnen en de wetenschappelijke consensus. Bij deze adviezen (Best Practices) staat patiëntveiligheid en duurzaamheid voorop. De Best Practices worden in samenwerking met de relevante werkgroepen van het NOG ontwikkeld om een optimaal en effectief draagvlak te creëren. En worden tenslotte door de commissaris Kwaliteit van het NOG goedgekeurd en gepubliceerd op de website.  Er is ook een samenwerking met het SRI (Samenwerkingsverband Richtlijnen Infectiepreventie) en de IGJ.

In 2021 zijn binnen Oog op Zuid Oogkliniek 2 best practices doorgevoerd:

 • Disposable patiëntenjas bij cataractchirurgie – De standaard gebruikte disposable patiëntenjas wordt niet meer gebruikt. Dit reduceert ongeveer 1% van de CO2 uitstoot van een cataractoperatie.
 • Intravitreale injecties – Door aanpassing van het disposable steriel set welke wordt gebruikt bij de injecties, wordt de CO2 uitstoot per injectie tot 75% gereduceerd.

In 2022 zijn binnen onze kliniek de volgende maatregelen doorgevoerd:

 • Toediening antibiotica – Door een aanpassing in de werkwijze bij de toediening van antibiotica aan het einde van een cataractoperatie is de hoeveelheid niet-gebruikte antibiotica, alsmede de hoeveelheid afval met 87,5% gereduceerd.
 • Aanpassing protocol mydriasis – Om patiënten een wijde pupil te geven voorafgaand aan een staaroperatie zijn pupilverwijdende druppels nodig. Door de apart verpakte druppels in plastic minims te vervangen door druppels uit een glazen flacon, besparen wij jaarlijks duizenden plastic verpakkingen.
In 2023 zijn binnen onze kliniek de volgende maatregelen doorgevoerd:
 • Gescheiden afval op OK complex – Vanaf 1 juli wordt binnen de kliniek nog meer afval gescheiden. Naast het afval op de polikliniek, wordt nu ook het afval op het OK-complex gescheiden verzameld. 
 • CO2 neutrale Doppers – Alle medewerkers hebben een eigen glazen Dopper ontvangen. Een Dopper biedt onze medewerkers de mogelijkheid om herbruikbare waterflessen te verkiezen boven single-use plastic flessen. Hiernaast is het vullen met water gezonder en bespaart het jaarlijks duizenden wegwerpflessen- en bekers.
 

Het belangrijkste op een rijtje

 • Ook de zorg werkt aan verduurzaming.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 8870

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team