Medisch dossier

Alles wat u hierover moet weten

U kunt inzage vragen in uw medisch dossier. Ook kunt u een kopie ontvangen van (een deel van) uw medisch dossier of een verzoek indienen om uw dossier aan te vullen of te wijzigen (bij onjuistheden). Ook heeft u de mogelijkheid om een verzoek in te dienen om uw dossier te vernietigen.

Inzage of kopie medische dossier van een ander
Inzage in of kopie van medische dossiergegevens, niet zijnde van uzelf, zijn slechts met schriftelijke toestemming van de betrokkene mogelijk. Vul hiervoor de aanvraag met machtigingsformulier in. Dit formulier dient ingevuld te worden door de aanvrager en de gemachtigde. Is de persoon, waarvan inzage en/of kopie van het medisch dossier wordt gevraagd, overleden, dan zal de zorgverlener over deze aanvraag een besluit nemen.

Gegevens toevoegen aan of verwijderen uit uw medisch dossier
U kunt ook een verzoek indienen om relevante gegevens toe te voegen aan het medisch dossier of om het medisch dossier (gedeeltelijk) te laten wijzigen en/of vernietigen. Als u ervoor kiest om het medisch dossier te laten vernietigen, is het van belang te weten dat de medische gegevens dan verloren zijn en nooit meer terug te halen zijn.

Verwerkingstijd
De medewerkers van Oog op Zuid Oogkliniek streven naar een snelle afhandeling van uw verzoek en indien mogelijk zal een verzoek binnen 14 dagen worden afgehandeld.

Ophalen met een geldig legitimatiebewijs
Bij het inzien van gegevens of het ophalen van kopieën, is een geldig legitimatiebewijs van de aanvrager, noodzakelijk.

Vragen?
Heeft u vragen, dan kunt u contact met ons opnemen via telefoonnummer (010) 416 8870.

Dit formulier kunt u ingesloten enveloppe vergezeld van een geldig legitimatiebewijs sturen aan:

Oog op Zuid Oogkliniek
t.a.v. de Administratie
Herenwaard 40
3078 AK  ROTTERDAM

Download hier het aanvraagformulier.

Het belangrijkste op een rijtje

  • Gebruik het aanvraagformulier om inzage in uw medisch dossier te krijgen of om een kopie op te vragen.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 8870

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team