Klachtenprocedure

Alles wat u hierover moet weten

Inleiding 
Bij Stichting Oogheelkunde op Zuid en Oog op Zuid Oogkliniek (OOZ) doen wij onze uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Het verlenen van zorg is echter mensenwerk, en dit betekent dat onze zorgverlening niet altijd foutloos verloopt, of niet volgens uw verwachtingen plaatsheeft. Mocht u om welke reden dan ook niet tevreden zijn met onze zorgverlening, dan kunt u een beroep doen op onze klachtenprocedure. 

In het onderstaande reglement geven wij aan wat door ons onder een klacht verstaan wordt en wat u kunt doen in het geval u een klacht heeft. 

Wat is een klacht? 
Elk bericht dat u aan ons stuurt en waarin u aangeeft ontevreden te zijn over enige gedraging van een medewerker of persoon werkzaam uit naam van Stichting Oogheelkunde op Zuid of OOZ, zal door ons worden behandeld als een klacht. Onder een bericht vallen hier zowel mondelinge, schriftelijke als digitale berichten en onder gedragingen vallen ook die beslissingen die binnen onze organisaties genomen worden en waar u bij betrokken bent en gevolgen van ondervindt.

Wie kan een klacht indienen? 
Iedereen die direct of indirect te maken heeft of heeft gehad met onze zorg- en dienstverlening kan een klacht indienen, dit betreft dus zowel patiënten als eigen medewerkers. Maar ook bijvoorbeeld uw partner, familielid of curator. Nabestaanden van patiënten kunnen eveneens een klacht indienen. 

Bij wie kan een klacht worden ingediend? 
U kunt uw klacht via iedere medewerker bij Stichting oogheelkunde op Zuid neerleggen. In sommige gevallen wilt u de klacht niet intern neerleggen of is dit gezien de aard van de klacht niet goed mogelijk. Het is dan goed om te weten dat u op elk moment in de klachtenprocedure ervoor kunt kiezen om uw klacht extern in te dienen. Onze contactgegevens als die van de externe instanties zijn onderaan dit klachtenreglement te vinden. 

Externe, onafhankelijke klachtenbehandeling
Wij proberen zo goed mogelijk voor u te zorgen. Toch kan het gebeuren dat u hierover niet tevreden bent. U kunt ons dit laten weten. U kunt uw vraag of klacht voorleggen aan het onafhankelijke Klachtenloket Zorg. Een medewerker van het Klachtenloket probeert uw klacht met informatie en advies op te lossen en kan u in contact brengen met een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Die kan bemiddelen tussen u en ons, zodat we samen alsnog een goede oplossing kunnen vinden. U bereikt het Klachtenloket Zorg gemakkelijk door te bellen naar telefoonnummer 070-310 53 92. Dat kan van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur. Of stuur een mail naar info@klachtenloket-zorg.nl.

Voor meer informatie kunt u kijken op https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

De Geschillencommissie
U kunt ook een klacht indienen bij de externe en onafhankelijke Geschillencommissie Zorg Algemeen. Uw klacht wordt dan een geschil. Een onpartijdige, deskundige commissie beoordeelt uw geschil en u ontvangt een bindende uitspraak. Dat betekent dat u en wij ons aan de uitspraak moeten houden en niet in hoger beroep tegen de uitspraak kunnen gaan. Voor meer informatie hierover kijkt u op: www.degeschillencommissiezorg.nl.

Diverse contactgegevens 

Stichting Oogheelkunde op Zuid 
T.a.v. de Raad van Bestuur
Herenwaard 40
3078 AK Rotterdam
welkom@oogopzuid.nl      

Klachtenloket Zorg
070 – 310 53 92
info@klachtenloket-zorg.nl
https://www.degeschillencommissiezorg.nl/klachtenloket-zorg/

Geschillencommissie
Geschillencommissie Zorg Algemeen
Postbus 90600
2509 LP Den Haag 
info@klachtenloket-zorg.nl 

Download: Aansluitbewijs Geschillencommissie

Download: Flyer Klachtenloket-zorg

Een overzichtelijk (printbaar) “Klachtenformulier” kunt u hier downloaden.

Het belangrijkste op een rijtje

  • Bij klachten kunt u altijd contact opnemen.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 88 70

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team