Uw factuur en vergoedingen

Alles wat u hierover moet weten

Wat te doen als u een factuur heeft ontvangen
Stichting Oogheelkunde op Zuid is een door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) toegelaten instelling voor medisch specialistische zorg en voldoet daarmee aan alle door de overheid gestelde kwaliteitseisen.

Oogheelkunde op Zuid heeft nog niet met alle zorgverzekeraars een betaalovereenkomst. Wij kunnen derhalve niet altijd rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar declareren, maar zullen in sommige gevallen de factuur naar u zelf sturen. Deze factuur declareert u zelf bij uw zorgverzekeraar. 

 Wat is belangrijk voor u om te weten?
Dat wij nog geen contracten hebben met alle zorgverzekeraars heeft voor u geen nadelige financiële gevolgen.

  • Wij accepteren voorlopig het restitutiebedrag dat de zorgverzekeraar aan u vergoedt. Dit is een tijdelijke overbrugging totdat wij gecontracteerd zijn bij uw zorgverzekeraar. Momenteel zijn wij bezig om met alle zorgverzekeraars een contract af te sluiten. 
  • Uw zorgkosten zijn hetzelfde als bij een gecontracteerde zorgverlener. Met andere woorden: u betaald precies hetzelfde als u naar een andere kliniek of ziekenhuis wordt doorverwezen.
  • Vergoed uw zorgverzekeraar minder dan het factuurbedrag, dan nemen wij voorlopig het verschil voor onze rekening. (onder het kopje eigen bijdrage hoeft u niet te betalen.)

 

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)
Ongeacht of wij wel of geen contracten hebben met zorgverzekeraars, worden facturen voor medisch specialistische zorg door uw zorgverzekeraar altijd geheel of gedeeltelijk verrekend met uw wettelijk eigen risico en, indien van toepassing, met uw vrijwillig eigen risico.

Gezien de grote hoeveelheid verschillende zorgverzekeraars en polissen is het niet mogelijk om per polis uitleg te geven. Daarom hebben wij onderstaand onze basisregels genoteerd die ook toepasbaar zouden moeten zijn op uw polis.

Belangrijk:

  • Uw zorgverzekeraar is door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) verplicht minimaal het restitutiebedrag te vergoeden. Dit kan 75% van het ons tarief zijn. Zie de link naar de NZa onder aan deze pagina.
  • Wij zijn niet duurder, vaak zelfs goedkoper, dan een willekeurige andere gecontracteerde zorgverlener.
  • U betaalt ons de factuur nadat de zorgverzekeraar de vergoeding aan u heeft overgemaakt. U hoeft de factuur niet eerst zelf voor te schieten.

Wat gaat u doen als u een factuur heeft ontvangen
U declareert de ontvangen factuur bij uw zorgverzekeraar. Iedere zorgverzekeraar heeft daarvoor zijn eigen methode. U wacht tot u een brief, een overzicht of een bedrag van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen. Op het overzicht zullen onderstaande begrippen staan.

Eigen Risico (wettelijk en vrijwillig)
De factuur zal geheel of gedeeltelijk worden verrekend met uw eigen risico. Omdat u zelf de factuur aan ons betaalt zal uw zorgverzekeraar uw eigen risico met het bedrag dat ten laste komt van het eigen risico verlagen maar niet bij u in rekening brengen. Dat betaalt u aan ons.

Eigen Bijdrage of Niet Vergoed
Omdat wij geen contracten hebben zal uw zorgverzekeraar wellicht niet alles vergoeden en derhalve een bedrag vermelden onder de noemer “eigen bijdrage of niet vergoed”. Dit bedrag nemen wij voor onze rekening. U heeft dus geen nadelige financiële gevolgen omdat u voor ons heeft gekozen.

Vergoeding aan u door uw Zorgverzekeraar
Het bedrag dat de zorgverzekeraar aan u overmaakt maakt u, nadat u het bedrag heeft ontvangen, aan ons over. U hoeft het factuurbedrag dus niet eerst voor te schieten. U maakt het door u ontvangen bedrag vermeerderd met het op het overzicht ingehouden eigen risico bedrag aan ons over.

U betaalt onze factuur nadat u bovenstaande berekening hebt gemaakt. Wij vragen u wel, mocht u minder overmaken dan het factuurbedrag, om het overzicht waaruit blijkt wat de vergoeding van de zorgverzekeraar is, naar ons te sturen.

Passantentarieven
Dit zijn de tarieven die Oog op Zuid in rekening brengt wanneer u geen Nederlandse zorgverzekering heeft of indien bij uw eerste consult geen geldige verwijzing aanwezig was. 

Het belangrijkste op een rijtje

  • Officiëel instelling Medisch Specialistische Zorg.
  • Nog geen betaalovereenkomst met alle zorgverzekeraars.

Wilt u graag meer weten?

Onze receptie staat u graag te woord via:

Telefoon
010 – 316 8870

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team