Privacy Verklaring

Alles wat u hierover moet weten

Privacy Verklaring

1. Algemeen

1.1 Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt via Zorgdomein of Vecozo.

1.2 Oogkliniek Oog op Zuid hecht groot belang aan de privacy van onze patiënten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en overige toepasselijke wet- en regelgeving.

1.3 In dit privacy statement informeren wij u over hoe Oogkliniek Oog op Zuid omgaat met uw persoonsgegevens. Door het maken van een afspraak in de kliniek gaat u akkoord met de voorwaarden van dit privacy statement en de verwerking van uw persoonsgegevens zoals hierin omschreven.

 2. Verwerking van Persoonsgegevens

2.1 Indien u een afspraak maakt bij Oogkliniek Oog op Zuid, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van oogheelkundige zorg en/of het uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

2.2 Uw gegevens zijn beschikbaar voor Oogkliniek Oog op Zuid en de noodzakelijke gegevens worden verstrekt aan (a) de partijen die de medisch specialistische zorg overnemen, zoals bij een doorverwijzing en (b) de partij die de technische ondersteuning van de kliniek verzorgt. Uw persoonsgegevens worden niet aan andere derden verstrekt, tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming verleent. Indien u niet (langer) instemt met de verwerking van uw persoonsgegevens, dan betekent dit dat wij u niet langer kunnen behandelen in de kliniek.

2.3 Indien u toestemming heeft gegeven voor gebruikmaking van uw persoonsgegevens, is het op elk moment mogelijk om uw toestemming in te trekken. Dit kunt u doen door contact op te nemen met Oogkliniek Oog op Zuid op het telefoonnummer (010) 316 88 70, door het sturen van een brief naar Oogkliniek Oog op Zuid, Herenwaard 40, 3078 AK Rotterdam of door het sturen van een email naar welkom@oogopzuid.nl met het verzoek uw persoonsgegevens te verwijderen. Een medewerker van de kliniek zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht contact met u opnemen om de procedure met u te bespreken.

3. Verzamelde gegevens en doeleinden verwerking

3.1 Indien u een afspraak maakt bij Oogkliniek Oog op Zuid, dan worden uw persoonsgegevens verwerkt. Uw persoonsgegevens worden gebruikt voor het leveren van oogheelkundige zorg en/of het uitvoeren van de afgesproken dienst(en).

• Patiëntgegevens: naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, geslacht, geboortedatum, BSN, verzekeringsgegevens (naam verzekeraar en polis nummer).

• Medische gegevens: reden van verwijzing, actuele medicatie, allergieën en intoleranties, contra-indicaties, onderzoek uitslagen, familieanamnese, psychosociale anamnese, reanimatiebeleid, verslagen van specialisten over de patiënt.

• Gegevens verwijzer: naam, adres, postcode, woonplaats, (mobiele) telefoonnummer, e-mailadres, AGB code en/of BIG registratienummer, geslacht.

3.2 De patiëntgegevens en medische gegevens zijn nodig voor het verlenen en het op niveau blijven verlenen van de aangeboden diensten en de administratieve afhandeling daarvan, maar niet beperkt tot:

• Uitvoeren van medisch specialistische oogzorg: waarbij de noodzakelijke gegevens zullen worden gedeeld met Oogkliniek Oog op Zuid via Zorgdomein en Vecozo. Deze gegevens zijn nodig voor het kunnen maken van een afspraak en het stellen van een diagnose door de desbetreffende oogarts.

• Financiële administratie: voor het kunnen declareren van afspraken, controles en behandelingen bij de patiënt.

• Interne controle en onderzoek (audit): voor het (laten) uitvoeren van interne privacy-/beveiligingsaudits.

• Wettelijke plicht: de verstrekking van gegevens aan derden op basis van wettelijke verplichtingen.

4. Beveiliging

4.1 Oogkliniek Oog op Zuid legt passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen hebben betrekking op de website, het online contactformulier en uw persoonsgegevens in uw medische dossier.

5. Bewaartermijn gegevens

5.1 De verzamelde gegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor het doel van de verwerking. Uw verzamelde persoonsgegevens in uw medische dossier worden bewaard zoals wettelijk is voorgeschreven. Bij het invullen van contactformulier via de website wordt uw bericht 4 weken bewaard.

6. Uw rechten

6.1 U bent gerechtigd uw persoonsgegevens in te zien en u hebt het recht uw gegevens te bevragen en te corrigeren. Tevens staat u in uw recht op grond van een geldige reden bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u uw gegevens wilt corrigeren en/of bezwaar wilt maken, dan kunt u een brief sturen naar Oogkliniek Oog op Zuid, Herenwaard 40, 3078 AK Rotterdam of een email sturen naar welkom@oogopzuid.nl. Een medewerker van de kliniek zal binnen 3 werkdagen na ontvangst van het bericht contact met u opnemen om de procedure met u te bespreken.

7. Wijzigen in dit privacy statement

7.1 Oogkliniek Oog op Zuid behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Wij adviseren u dit privacy statement regelmatig te raadplegen om zo op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen.

8. Wijzigen in dit privacy statement

8.1 Heeft u vragen over dit privacy statement of ons privacybeleid, dan kunt u ons bellen op (010) 316 88 70, een brief sturen naar Oogkliniek Oog op Zuid, Herenwaard 40, 3078 AK Rotterdam of een email sturen naar welkom@oogopzuid.nl.

Het belangrijkste op een rijtje

  • Oog op Zuid hecht grote waarde aan uw privacy
  • Beschermen van persoonsgegevens conform de Algemene Verordening Gege-vensbescherming (AVG)

Heeft u vragen?

U kunt contact opnemen via:

Telefoon
010 – 316 88 70

E-mail
welkom@oogopzuid.nl

Ook interessant

CBR Keuring

Vacatures

Het team